Aktualności

10.08.2016 — Prezentujemy krótki film z uroczystego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w V edycji konkursu „Literacki Debiut Roku”.

09.08.2016 — W sobotę 30 lipca 2016 roku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w V edycji konkursu „Literacki Debiut Roku” organizowanego – jak co roku – pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W najnowszej odsłonie konkursu tytuł „Literacki Debiut Roku” zdobył pan Lech Grabowski za powieść „Podwójne przekleństwo”.

Uroczystość miała miejsce w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Przybyli goście wysłuchali prelekcji pt. „Czego boją się literaci?” autorstwa prof. UG, dra hab. Marcina Całbeckiego, a w imieniu Kapituły Konkursu głos zabrała dr Anna Ryłko-Kurpiewska, która pokrótce przedstawiła charakterystykę zwycięskich utworów, w tym laureata I miejsca:

„Podwójne przekleństwo” autorstwa Lecha Grabowskiego to powieść zawierająca wiele odniesień do aktualnych wydarzeń i współcześnie obserwowanych problemów – w tym m.in. wpływów tzw. Państwa Islamskiego, napływu uchodźców, sprawy domniemanych tajnych więzień CIA oraz głośnych afer politycznych. To opowieść o dziennikarskim śledztwie oraz losach młodego, niedoszłego terrorysty. Gatunkowo książka sytuuje się na styku powieści obyczajowej, sensacyjnej i kryminału, z równolegle prowadzonym wątkiem romansowym. Pod względem struktury książka jest bardzo przejrzysta, kompozycyjnie dobrze zaplanowana, cechująca się stosunkowo łatwymi do przewidzenia zwrotami akcji, które mogą powodować satysfakcję czytelnika w myśl wyrażonej przez Umberto Eco zasady, że najbardziej podoba się nam to, co już znamy. Czyta się ją bardzo szybko, co wynika zarówno z pomysłu na strukturę powieści, jak i umiejętności konstruowania obficie występujących w książce dialogów. Atutem książki jest aktualność przedstawianych zdarzeń i ich podtekst polityczny.

Drugie miejsce zajął pan Przemysław Wiśniewski za utwór „Żółć”, zaś trzecią lokatę pani Zuzanna Arczyńska za utwór „Foka”.

Na laureatów konkursu czekały nagrody:

I miejsce – tytuł „Literacki Debiut Roku”, nagroda pieniężna w wysokości 5000 złotych, dyplom, opublikowanie zwycięskiego utworu drukiem, jego dystrybucja oraz promocja przez Wydawnictwo Novae Res oraz patronów i partnerów Konkursu, kurs pisarski wybrany przez laureata z oferty kursów stacjonarnych organizowanych przez portal www.maszynadopisania.pl, zestaw książek.
II miejsce – dyplom, tygodniowy pobyt w SPA, kurs pisarski wybrany przez laureata, zestaw książek.
III miejsce – dyplom, dwudniowy pobyt w SPA, kurs pisarski wybrany przez laureata, zestaw książek.

Zgodnie z tradycją rokrocznie fragmenty zwycięskiego utworu czytają znani aktorzy. W ubiegłych latach byli to Szymon Sędrowski, Katarzyna Figura, Ewa Kasprzyk i Anna Dymna, a podczas tegorocznego finału goście zapoznali się z fragmentami zwycięskiej powieści w interpretacji aktorki Edyty Jungowskiej. Na zakończenie imprezy redaktor Radia Gdańsk Tomasz Olszewski przeprowadził publiczną rozmowę z laureatem pierwszego miejsca – Lechem Grabowskim, autorem powieści „Podwójne przekleństwo”.

Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, a zwycięskie powieści otrzymują wysokie noty wśród miłośników literatury. Świadczą o tym między innymi opinie w największym polskim serwisie poświęconym książkom – lubimyczytac.pl.

Dr Anna Ryłko-Kurpiewska wspomina, że o jakości nadsyłanych prac świadczą nie tylko opinie recenzentów, ale samych czytelników, którzy konkursowe książki czytają coraz chętniej. Dobrym przykładem może być wydana w ubiegłym roku powieść Anna May autorstwa Agnieszki Opolskiej, która w poprzedniej edycji Literackiego Debiutu Roku otrzymała zwycięskie pierwsze miejsce. Książka ta rozeszła się jak dotąd w 2500 egzemplarzy i cały czas zyskuje nowych czytelników. Warto jednak podkreślić, że kapitule konkursu przyświeca nie tylko chęć wyboru takiego tekstu, który dotrze do jak najszerszej grupy adresatów. Pragnie ona odznaczać utwory wartościowe, za którymi nie zawsze stoi wysoki potencjał marketingowy, i którym bez tego typu inicjatyw jak Literacki Debiut Roku byłoby niezwykle ciężko przebić się na polskim rynku wydawniczym.

Partnerami tej edycji konkursu byli: Gdynia Literacka, International Paper, sieć księgarni Matras, Medical SPA Hotel **** Lawendowe Termy, OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne oraz Maszyna do pisania. Patronami medialnymi konkursu: Onet.pl, Magazyn Charaktery, Magazyn Literacki Książki oraz Radio ZET Chilli.

Kolejna edycja konkursu startuje już w przyszłym roku.

27.07.2016 — Program uroczystości wręczenia nagród w V edycji konkursu „Literacki Debiut Roku”

1. Powitanie gości (5 minut).
2. Prelekcja prof. UG, dra hab. Marcina Całbeckiego pt. „Czego boją się literaci?” (20 minut).
3. Wystąpienie w imieniu Kapituły Konkursu dr Anny Ryłko-Kurpiewskiej (10 minut).
4. Wręczenie dyplomów i nagród laureatom (10 minut).
5. Odczyt fragmentu zwycięskiej powieści w interpretacji aktorki Edyty Jungowskiej (15 minut).
6. Publiczna rozmowa prowadzącego z laureatem konkursu (20 minut).
7. Poczęstunek, rozmowy kuluarowe.

Imprezę poprowadzi redaktor Tomasz Olszewski.

11.07.2016 — Uprzejmie informujemy, że uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w V edycji konkursu Literacki Debiut Roku odbędzie się dnia 30 lipca 2016 roku o godzinie 15:00 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, sala D, budynek Centrum Nauki Experyment. Program imprezy zostanie podany do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

11.07.2016Lista osób, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do 3. etapu konkursu.

29.06.2016 — Informujemy, że z powodów osobistych profesor Michał Błażejewski nie będzie w stanie wziąć udziału w obradach Kapituły Konkursu. Jego obowiązki przejmie dr Paweł Kozielski.

29.06.2016Lista osób, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do 2. etapu konkursu.

14.06.2016Lista osób, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do konkursu z uwzględnieniem osób, które uzupełniły braki formalne..

11.05.2016Lista osób, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do konkursu.

18.02.2016 — Uprzejmie informujemy, że 19 lutego 2016 rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń do V edycji konkursu Literacki Debiut Roku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 22 kwietnia 2016 roku.

O konkursie

Konkurs pt. „Literacki Debiut Roku” zainicjowany został, aby promować polskich debiutantów w zakresie literatury pięknej. Głównym celem konkursu jest wyłonienie w danym roku kalendarzowym najlepszej powieści, która nie była dotychczas nigdzie publikowana w wersji drukowanej.

Obecna, piąta edycja trwać będzie od 19 lutego 2016 roku do 30 lipca 2016 roku.

Na laureatów konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody!

I miejsce – tytuł „Literacki Debiut Roku”, nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł, dyplom, opublikowanie zwycięskiego utworu drukiem, jego dystrybucja oraz promocja przez Wydawnictwo Novae Res oraz patronów i partnerów Konkursu, kurs wybrany przez laureata z oferty kursów stacjonarnych organizowanych przez portal www.maszynadopisania.pl, zestaw książek.
II miejsce – dyplom, tygodniowy pobyt w SPA, kurs wybrany przez laureata z oferty kursów stacjonarnych organizowanych przez portal www.maszynadopisania.pl, zestaw książek.
III miejsce – dyplom, dwudniowy pobyt w SPA, kurs wybrany przez laureata z oferty kursów stacjonarnych organizowanych przez portal www.maszynadopisania.pl, zestaw książek.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą:
Red. Marzena Bakowska – członek kapituły
Prof. dr hab. Michał Błażejewski – członek kapituły
Dr Anna Ryłko-Kurpiewska – członek kapituły
Red. nacz. Wojciech Gustowski – przewodniczący kapituły
Red. Krzysztof Szymański – sekretarz kapituły

Szczegółowy przebieg konkursu opisuje regulamin.
Informacji związanych z konkursem udziela sekretariat wydawnictwa Novae Res pod adresem ldr@novaeres.pl.

Jak zgłosić tekst?

Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor powieści lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając do dnia 22 kwietnia 2016 jej wersję elektroniczną (zapisaną w formacie doc lub rtf na płycie CD lub DVD), na adres:

Wydawnictwo Novae Res, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
z dopiskiem: Literacki Debiut Roku

Na płycie CD/DVD z powieścią należy umieścić wypełniony formularz zgłoszeniowy, a do zgłoszenia dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie (szczegóły w regulaminie).

Patroni i partnerzy

Konkurs prowadzony jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami konkursu są: Gdynia Literacka, International Paper, sieć księgarni Matras, Medical SPA Hotel **** Lawendowe Termy, OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne oraz Maszyna do pisania. Patronami medialnymi konkursu są Onet.pl, Magazyn Charaktery, Magazyn Literacki Książki oraz Radio ZET Chilli.

Archiwum

I edycja
II edycja
III edycja
IV edycja