• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Gdynia Literacka
 • Bonito.pl
 • International Paper
 • Papyrus
 • Drukarnia OzGraf
 • Maszyna do pisania
 • Onet
 • Magazyn Charaktery
 • Książki. Magazyn do czytania
 • Magazyn Literacki Książki
 • Magazyn Pocisk

Aktualności

19.06.2018Lista osób, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do 2 etapu konkursu.

09.05.2018Lista osób, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do konkursu.

20.02.2018 — Uprzejmie informujemy, że 20 lutego 2018 rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do VII edycji konkursu Literacki Debiut Roku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 13 kwietnia 2018 roku.

O konkursie

Konkurs pt. „Literacki Debiut Roku” zainicjowany został, aby promować polskich debiutantów w zakresie literatury pięknej. Głównym celem konkursu jest wyłonienie w danym roku kalendarzowym najlepszej powieści, która nie była dotychczas nigdzie publikowana w wersji drukowanej.

Obecna, siódma edycja trwać będzie od 20 lutego 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Na laureatów konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody!

I miejsce – tytuł „Literacki Debiut Roku”, nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł, dyplom, opublikowanie zwycięskiego utworu drukiem, jego dystrybucja oraz promocja przez Wydawnictwo Novae Res oraz patronów i partnerów Konkursu, kurs wybrany przez laureata z oferty kursów stacjonarnych organizowanych przez szkołę warsztatów pisarskich Maszyna do Pisania, zestaw książek.
II miejsce – dyplom, tygodniowy pobyt w SPA, kurs wybrany przez laureata z oferty kursów stacjonarnych organizowanych przez szkołę warsztatów pisarskich Maszyna do Pisania, zestaw książek.
III miejsce – dyplom, dwudniowy pobyt w SPA, kurs wybrany przez laureata z oferty kursów stacjonarnych organizowanych przez szkołę warsztatów pisarskich Maszyna do Pisania, zestaw książek.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą:
Red. Marzena Bakowska – członek kapituły
Prof. UG, dr hab. Marcin Całbecki – członek kapituły
Red. nacz. Wojciech Gustowski – członek kapituły
Dr Paweł Kozielski – członek kapituły
Agnieszka Lingas-Łoniewska – członek kapituły
Prof. UG, dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska – przewodnicząca kapituły
Red. Krzysztof Szymański – sekretarz kapituły

Szczegółowy przebieg konkursu opisuje regulamin.
Informacji związanych z konkursem udziela sekretariat wydawnictwa Novae Res pod adresem ldr@novaeres.pl.

Film z gali poprzedniej edycji

Jak zgłosić tekst?

Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor powieści lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając do dnia 13 kwietnia 2018 jej wersję elektroniczną (zapisaną w formacie doc lub rtf na płycie CD lub DVD), na adres:

Wydawnictwo Novae Res, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
z dopiskiem: Literacki Debiut Roku

Na płycie CD/DVD z powieścią należy umieścić wypełniony formularz zgłoszeniowy, a do zgłoszenia dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie (szczegóły w regulaminie).

Patroni i partnerzy

Konkurs prowadzony jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami konkursu są: Gdynia Literacka, Bonito.pl, International Paper, OzGraf oraz Maszyna do pisania. Patronami medialnymi konkursu są Onet, Magazyn Pocisk, Książki. Magazyn do czytania, Magazyn Charaktery oraz Magazyn Literacki Książki.